Účtovný deň: Štvrtok 11.02.2016
Internet Banking
Meno užívateľa/Alias
Heslo užívateľa
    Keyboard
Overiť prihlásenie


29.1.2016
Spôsob zadávania platieb od 1. februára
Vážení klienti,

v súvislosti s ukončením prechodného obdobia SEPA platieb bude od 1. februára 2016 potrebné pri zadávaní platobných príkazov používať už len účty v medzinárodnom formáte IBAN. V tejto súvislosti vám prinášame niekoľko dôležitých informácií.

Vaše číslo účtu/čísla účtov automaticky prevedieme do tvaru IBAN a informáciu o čísle účtu v novom IBAN formáte nájdete už dnes v prehľade účtov vo svojom Internet bankingu, ako aj vo výpise z účtu. Všetky Trvalé príkazy, Inkasá a Šablóny, ktoré máte uložené v Internet bankingu, k 1. februáru automaticky prevedieme do tvaru IBAN.

Číslo účtu v tvare IBAN používajú všetky banky v krajinách, ktoré pristúpili k SEPA, preto po novom pri týchto platbách už nemusíte zadávať kód banky (BIC). Tento kód bude potrebný len pri platbách do krajín, ktoré nie sú súčasťou SEPA. (Krajiny SEPA sú všetky členské krajiny EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Monako.)

Firemní klienti majú od 1. februára povinnosť zasielať do banky úhrady alebo inkasá vo formáte XML správ.

Na zjednodušenie zadávania platobných príkazov do bánk pôsobiacich na Slovensku môžete použiť IBAN kalkulačku, ktorú nájdete priamo vo vašom Internet bankingu.Prima banka